Giften aftrekbaar

STOP THE TRAFFIK heeft de ANBI status van de belastingdienst toegekend gekregen. Wij voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Dit betekent dat de giften die jij aan ons geeft belasting aftrekbaar zijn.

Transparantie, kwaliteit en betrouwbaarheid staat bij ons voorop. Alle relevante informatie en documenten ten aanzien van onze bedrijfsvoering zijn hieronder uiteengezet.

STOP THE TRAFFIK eist een wereld die vrij is van mensenhandel; de reden van ons bestaan is om dit te realiseren. Wij doen dit door:

  • Lokaal actie te ondernemen. Mensen worden verhandeld vanuit de ene community naar de andere en daarom moeten de plaatselijke communities samenwerken om deze handel te voorkomen
  • Het in gang zetten van een globale beweging. Over de hele wereld slaan alle mensen de handen ineen om in actie te komen – op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
  • Campagne voeren voor verandering. STOP THE TRAFFIK organiseert wereldwijde campagnes over cacao, katoen, thee, mensenhandel in het algemeen en seksuele uitbuiting, met uitleg over wat er aan de hand is binnen deze sectoren, hoe het betrekking heeft op het publiek en wat zij eraan kunnen doen.

Beleidsplan

Hier vind je ons beleidsplan. (link toevoegen naar beleidsplan)

Bestuurssamenstelling
De Raad van Toezicht van STOP THE TRAFFIK bestaat uit: Mattias Brand (voorzitter), Lianne Ostermann, Arjen Boekhold en Julia Wijnmaalen. Directeur: Esta Steyn Financieel directeur: Feddo Tamminga

Verslag activiteiten
Lees hier het jaarverslag en de jaarrekening van STOP THE TRAFFIK. Onze jaarrekening is gecontroleerd door een financiële auditcommissie.

Beloningsbeleid
STOP THE TRAFFIK heeft geen betaald personeel in dienst. Enkele vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding en/of reiskostenvergoeding.

Stay tuned

Wij hebben je nodig. Met jouw bijdrage, kunnen we meer acties voeren en meer mensen redden. Doe een donatie