05 dec 2019by STOP THE TRAFFIK

STT Global and STT Netherlands joint statement

STT Global and STT Netherlands joint statement

STOP THE TRAFFIK was founded in 2005 as a global coalition by Oasis UK and became an independent global charity in 2007.
STOP THE TRAFFIK Netherlands was founded as an independent organization in 2006 and has been working under a memo of understanding with STOP THE TRAFFIK Global.
Both organisations are legally independent.

STOP THE TRAFFIK Netherlands and STOP THE TRAFFIK Global are committed to working in collaboration with others in order to ensure our vision of a world free from modern day slavery.
However, both organisations acknowledge that since 2015 they have had different strategic priorities, whilst sharing the same values. As STOP THE TRAFFIK Netherlands we have since 2015 worked with STOP THE TRAFFIK Australia on campaigns on chocolate, tea and fashion, whilst continuing to work on our own campaign on preventing child sexual exploitation in the Netherlands.

In order to ensure maximum time, resources and supporter funding is spent on achieving the core mission of eradicating slavery, and to avoid understandable confusion between the operations of the two organisations, both organisations agree that the best way to do this is for each to operate completely independently of the other.
To recognise this, STOP THE TRAFFIK Netherlands will, in due course, change its public brand and change their name to Be slavery free. The new name of the formerly STOP THE TRAFFIK Australia.
Both organisations remain committed to achieving their shared vision and values and therefore remain open to collaboration with each other and the wider civil society movement.

Gezamenlijke verklaring van STOP THE TRAFFIK Global en STOP THE TRAFFIK Nederland

STOP THE TRAFFIK Global is in 2005 opgericht als een wereldwijde coalitie door Oasis UK en werd een onafhankelijke organisatie in 2007.
STOP THE TRAFFIK Nederland is opgericht als onafhankelijke stichting in 2006 en had sindsdien een samenwerkingsovereenkomst met STOP THE TRAFFIK Global. Beiden organisaties zijn wettelijk onafhankelijk van elkaar.

STOP THE TRAFFIK Nederland en STOP THE TRAFFIK Global delen een visie voor een mensenhandelvrije wereld en blijven samenwerken om die te kunnen realiseren. Ook al delen beiden organisaties dezelfde waarden, sinds 2015 hebben wij andere strategische prioriteiten gesteld. De Nederlandse stichting heeft daardoor sinds 2015 meer overeenkomsten met de Australische STOP THE TRAFFIK en voerden samen met de Australische collega’s campagnes over chocolade, thee en mode. De eigen campagne over de preventie van seksuele uitbuiting van kinderen (Geen kind in de seksindustrie) liep onafhankelijk door.

Wij willen onze tijd, middelen en giften zo efficiënt mogelijk inzetten voor onze missie voor een wereld vrij van slavernij. Om verwarring tussen de verschillende campagnes van Global en Nederland te voorkomen, gaan we in de toekomst verder als twee onafhankelijke organisaties. Daarom neemt ‘STOP THE TRAFFIK Nederland’ op termijn ook afscheid van het merk en de naam STOP THE TRAFFIK en gaan verder onder de nieuwe naam van onze Australische collega’s ‘Be slavery free’.
Beiden organisaties blijven zich inzetten voor hun gedeelde visie en waarden en blijven samenwerken met elkaar en de gelijkgezinde maatschappelijke organisaties.

Categories: Laatste Nieuws

Stay tuned

Wij hebben je nodig. Met jouw bijdrage, kunnen we meer acties voeren en meer mensen redden. Doe een donatie