15 nov 2018by STOP THE TRAFFIK

Trago? No!

Trago? No!

Een vuist maken tegen mensenhandel? Maar is dat ook zo?

De Nederlandse overheid wil een vuist maken tegen mensenhandel en onder andere een bewustwordingscampagne starten over mensenhandel. Gaat een campagne het probleem oplossen? Lees onze reactie daarop!

“Ik wil bereiken dat de mensenhandel boven water komt. Dat elke Nederlander het ziet, herkent en daar dan ook iets mee doet.” zegt staatssecretaris Mark Harbers in dit persbericht van 14 november. Dat klinkt als campagnetaal!

In 2017 deed het OM op Curaçao ook een campagne over mensenhandel: ‘Trago? No!’.

Het OM in Willemstad wilde de aandacht vestigen op de mensenhandel en uitbuiting van Tragomeisjes (trago betekent drankje). Dat is een vrouw die in ruil voor een duur betaald drankje een man gezelschap houdt in een bar. Deze vaak Venezolaanse vrouwen, moeten mensenhandelaren terugbetalen die ze geholpen hebben om op Curaçao te komen, en het drankje aan de bar maakt al snel plaats voor een bed in een peeskamer. Een wereld van ellende en seksuele uitbuiting gaat op die manier schuil achter een gezellig avondje uit.

De campagne liep vorig jaar, wij waren nieuwsgierig naar het verloop. Misschien kan onze staatssecretaris in Den Haag nog iets leren van zijn collega’s overzee?

Wij stelden het OM concreet deze twee vragen: Hoe gaat het met deze campagne en heeft het effect gehad?

Norman Serphos

Norman Serphos, woordvoerder van het OM reageerde tot onze vreugde direct op onze vragen.
Norman Serphos: “Wij zijn met deze campagne begonnen omdat er een grote invoer van Venezolaanse vrouwen was. Zij kwamen werken in de horeca als barmeisjes en serveersters maar ook in de prostitutie. Veel van hen zijn hier niet vrijwillig aan het werk maar slachtoffer van mensenhandelaren, zij moeten hun ‘schulden’ afbetalen, hun verblijf en reiskosten en worden uitgebuit om dat geld te verdienen. Onze campagne had mede als doel bewustmaking van de klanten van nightclubs en bars: ‘Weet waar jullie mee bezig zijn. Weet dat tragomeisjes vaak slachtoffers zijn van mensenhandel en dat jij met jouw gedrag die mensenhandel in stand houdt.’ Daar ging dat krantenartikel over.”

“Als ik terugkijk op de campagne vind ik hem zeker succesvol en geslaagd.
De campagne had drie doelen. De eerste was om klanten bewust maken en de tweede was om de horecagelegenheden en bars bewust maken van de mensenhandel achter de tragomeisjes, het is tenslotte hun personeel. De derde stap zijn we nu mee bezig, het strafrechtelijke onderdeel. Wij zijn bezig om de daders aan te pakken, aan te houden en strafrechtelijk te berechten.

Wij hebben voor de bewustwording vorig jaar breed ingezet met posters, en radio- en tv-spotjes. Ik heb veel interviews gegeven samen met de coördinator mensenhandel van Curaçao . Dus veel informatie gegeven en het is heel geslaagd voor ons.. Wij zijn nu dus met de volgende stap bezig maar het begrip tragomeisje is ingeburgerd op Curaçao en mensen zijn zich bewust van wat daar achter zit. Dat doel is voor ons zeker gehaald en wij kijken terug op een succesvolle campagne.”

Het is duidelijk dat het OM het als succes ziet. Het doel van het bekend maken van het verschijnsel tragomeisje is gehaald en de term is inmiddels algemeen ingeburgerd. Missie geslaagd.
Is daarmee het probleem mensenhandel opgelost? Is een campagne genoeg om het tij te keren? Helaas niet, want we zagen we deze week in de media dat er steeds meer Venezolanen gedwongen in de seksindustrie terecht komen.

Compliment!

Toch is STOP THE TRAFFIK dankbaar voor deze aandacht voor mensenhandel en dit soort bewustwordingscampagnes zijn nodig. Het is goed dat juist klanten op hun verantwoordelijkheid worden gewezen, want zonder vraag is er geen aanbod. Een compliment voor Curaçao van ons en we hopen dat Mark Habers ook deze insteek niet vergeet. Want het CKM is kritisch over zijn aanpak op juist dit onderdeel.

Ook al is een campagne niet genoeg om het tij te keren, zoals blijkt op het Caribische deel van ons Koninkrijk, het is wel een deel van de oplossing. Om het in een sportmetafoor te zeggen: er is een doelpunt gescoord, maar de wedstrijd is nog lang niet uitgespeeld. Berechting van daders, armoedebestrijding, sterke gemeenschappen en eerlijke wereldhandel zijn net als bewustwording onderdelen van de oplossing.

En elke stap in de goede richting is er één.

 

Categories: Laatste Nieuws

Stay tuned

Wij hebben je nodig. Met jouw bijdrage, kunnen we meer acties voeren en meer mensen redden. Doe een donatie