Veel gestelde vragen

Op deze website van Fair Works Nederland vind je informatie in 17 talen. Rechts bovenin staat de taal met de vlag, klik daar en kies de taal van keuze. This website of Fair Works gives information in 17 languages, including Polish, Spanish and Roemanian. Click on the flag and choose your language

Omdat slavernij toen en nu niet te vergelijken zijn met elkaar. Ja, er leven nu veel mensen in slavernij-achtige omstandigheden; de schattingen lopen uiteen van 25 tot 40 miljoen mensen. Toch is dit niet hetzelfde want vroeger werd slavernij goedgekeurd door kerk, staat en burgers. Nu is slavernij overal verboden en vinden wij dat niemand in slavernij mag leven. Daarom spreken wij liever van mensenhandel.

Er zijn activisten in wel 70 landen actief die aanhaken bij onze campagnes. Super gaaf natuurlijk! In een aantal landen heeft STOP THE TRAFFIK ook echt een landenkantoor. Dit zijn Engeland, Australië, India en Nederland, België, USA, Ghana en Kenia.

Exacte cijfers zijn niet voorhanden. Het is een criminele activiteit en een crimineel meldt niet bij het Centraal Bureau voor de Statistiek hoeveel slachtoffers hij per jaar maakt. Schattingen lopen uiteen van 25 miljoen tot 40 miljoen. Dat hangt ook af van de definities die gebruikt worden. Sommige partijen rekenen ook alle gevallen van arbeidsuitbuiting en gedwongen huwelijken erbij en dat geeft een ander beeld dan als je alleen slavernij-achtige omstandigheden meerekent. Niet dat dit geen grove misstanden zijn, maar niet in alle gevallen gaat het in deze situaties om mensenhandel. .

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft samen met United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2017 het laatste rapport gepubliceerd met cijfers van mensenhandel in Nederland.

In Nederland ligt het jaarlijks geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel rond de 6.250. Dit is zo’n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde mogelijke slachtoffers, wat betekent dat veel Nederlandse slachtoffers van mensenhandel buiten beeld van instanties blijven.

Deze schatting staat gelijk aan ongeveer 37 slachtoffers per 100.000 inwoners. Bij twee groepen is het risico op slachtofferschap het grootst. Van Nederlandse meisjes tussen de 12 en de 17 jaar wordt 257 op de 100.000 slachtoffer. Voor personen van niet-Nederlandse afkomst geldt dat 311 op de 100.000 slachtoffer wordt.

De rapporten en meer informatie kun je vinden op de website van De Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

.

Mensensmokkel is kort gezegd hulp bij illegale binnenkomst, verblijf en doorreis. Mensensmokkel wordt door onze rechtstaat gezien als een misdrijf tegen de staat. Bij het behandelen van de rechtzaak staat bescherming van de gesmokkelde persoon tegen uitbuiting niet voorop. Mensensmokkel en mensenhandel zijn meestal vormen van georganiseerde criminaliteit. Er bestaat samenhang en samenloop tussen mensensmokkel en mensenhandel, wanneer de gesmokkelde persoon in een situatie van uitbuiting geraakt om zijn of haar schuld aan de smokkelaar terug te betalen. Als dit gebeurt kan de mensensmokkelaar mensensmokkel en mensenhandel ten laste gelegd worden.

De Wet op de Mensenhandel definieert het begrip “mensenhandel”: Iemand begaat het misdrijf “mensenhandel” als hij: een persoon werft, vervoert, overbrengt, huisvest, opvangt, de controle over een persoon wisselt, of de controle over een persoon overdraagt met als doel deze persoon: te gebruiken voor kinderporno, in te zetten in de seksindustrie, te laten bedelen, economisch uit te buiten, organen of weefsels te laten afstaan in strijd met de wet, of een misdaad of wanbedrijf te laten plegen tegen zijn zin. Zelfs als het slachtoffer akkoord ging met deze praktijken is er sprake van mensenhandel.

Uitbuiting kan plaatsvinden op vele manieren, zoals:

  • Een onvrijwillige start in de seksindustrie;
  • Valse voorwendselen: mensen die naar Nederland komen voor een baan als au-pair, serveerster of danseres en eindigen in de seksindustrie;
  • Minderjarigen die werkzaam zijn in de seksindustrie;
  • Door middel van geweld of bedreiging gedwongen worden tot het verlenen van seksuele diensten;
  • Vanuit een ‘liefdesrelatie’ gemanipuleerd worden tot het verlenen van seksuele diensten.

Stay tuned

Wij hebben je nodig. Met jouw bijdrage, kunnen we meer acties voeren en meer mensen redden. Doe een donatie